Sen to nie tylko nocny wypoczynek. Dlatego właściwe łóżko jest takie ważne.

Sen jest jednym z najważniejszych filarów zdrowia i codziennego funkcjonowania. Wiele osób nie docenia jednak znaczenia jakości snu. Czy wiesz na przykład, że sen ma duży wpływ na Twoje zdolności umysłowe, fizyczne i emocjonalne? Sen reguluje produkcję hormonów i dlatego jest decydującym czynnikiem, jeśli chodzi o poczucie stabilności emocjonalnej. Zwiększa kreatywność i zdolność uczenia się. Sen to po prostu inwestycja, dlatego zawsze powinien stanowić priorytet. Dajemy się jednak kontrolować przez stres i lęk związany z wydajnością, pozwalając jednocześnie, aby urządzenia mobilne i emitowane przez nie światło dostały się do naszych sypialni i zaburzały nasz biologiczny rytm dobowy.

Dla nas, w firmie Jensen, ważne jest, aby zachęcać do wypracowania zdrowych nawyków związanych ze snem. Postaraj się nauczyć się pewnych rutynowych zachowań przed pójściem spać oraz traktować sen priorytetowo, inwestując w łóżko, które zapewnia odpowiednią jakość snu. Jest to bowiem kluczowe do pełnego wyspania się oraz wykorzystywania potencjału w codziennym życiu.

Sen jest kluczem do zdrowego życia. 

Jeżeli przyjmiesz rytm snu wynoszący 7-9 godzin na dobę po wcześniejszym zbyt krótkim śnie, wkrótce zaczniesz odczuwać pozytywne zmiany. Przede wszystkim sprawi, że poczujesz się lepiej ze sobą, co ułatwi Ci radzenie sobie z relacjami rodzinnymi i sytuacjami zawodowymi. Sen ma również wpływ na pamięć. Badania wykazały, że brak snu znacznie osłabia pamięć krótkotrwałą, podczas gdy dobry sen pomaga zachować czujność. Wskutek tego łatwiej jest uniknąć stresu i niepotrzebnych wypadków. Prowadzenie samochodu przy braku snu porównano w trakcie badań do jazdy samochodem pod wpływem alkoholu ze względu na ograniczoną zdolność do reagowania. 

Sen ma również pozytywny wpływ na zdrowie w dłuższej perspektywie. Istnieje wyraźny związek między przedłużającym się brakiem snu a zwiększonym ryzykiem zaburzeń psychicznych. Wykazano również, że sen wzmacnia układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko infekcji, stanów zapalnych i chorób naczyniowych. Ponadto sprawia, że ciało jest mniej zesztywniałe i wzmacnia kości. Sen jest po prostu kluczem do tego, aby rano wstać zregenerowanym i gotowym do rozpoczęcia produktywnego dnia. Wpłynie to również pozytywnie na wygląd: duże worki pod oczami to już przeszłość.

Wszyscy mamy wewnętrzny biologiczny rytm dnia i nocy, który nieustannie się powtarza. Wpływa na niego to, co jemy oraz jak długo przebywamy w świetle słonecznym i ciemności. Nasza potrzeba snu zmienia się w ciągu naszego życia. Dla osób, które mają problemy ze snem, istnieją różnego rodzaju wskazówki, jak odzyskać dobry rytm dobowy. Warto to robić w intensywnych czasach, w których sen nie jest priorytetem. W rzeczywistości sen to coś, na co powinniśmy poświęcać czas, a nawet być z tego dumni.

Sleep is the key to a healthy life. 

If you have previously slept too little and start sleeping 7-9 hours a night, you will quickly notice positive differences. First and foremost, you will feel better emotionally, which can lead to you managing both your family and your job in a more stable way. Sleep also affects memory. Studies have shown that sleep deprivation greatly impairs short-term memory, while good sleep helps you stay focused. The consequence is that it is easier for you to avoid stress and unnecessary accidents. In studies, driving a car with a lack of sleep has been compared to driving under the influence of alcohol as a result of the impaired ability to react. 

Sleep also has a long-term positive effect on your health. There is a clear link between long-term sleep deprivation and an increased risk of mental illness. Sleep also strengthens your immune system and has been shown to reduce the risk of infections, inflammation and cardiovascular disease. In addition, the body becomes less rigid and the skeleton is strengthened. In short, sleep is the key to waking up fully rested and being able to perform your best during the coming day. Also, you may even look healthier if the bags under your eyes disappear.

We all have a biological circadian rhythm that is constantly repeated. It is affected by what we eat and in what way we are exposed to light and darkness. Our need for sleep varies and changes throughout life. For those who struggle with sleep problems, there are several tips for finding your way back to a good sleep rhythm. It's worth it, in the hectic time we live,  where sleep is not a priority. In fact, sleep is something we should all make time for, and even be proud of.