Vi sover ikke kun om natten. Det er derfor din seng er så vigtig.

Søvn er en af grundpillerne for et godt helbred og at kunne præstere i hverdagen. Alligevel værdsætter mange mennesker ikke deres søvnkvalitet højt nok. Vidste du f.eks. at søvn i høj grad påvirker, hvordan du har det mentalt, fysisk og følelsesmæssigt? Søvn regulerer hormonproduktionen og er derfor afgørende, når det kommer til følelsesmæssig stabilitet. Det hjælper også din kreativitet og evne til at lære. Søvn er simpelthen en investering i sundhed, som altid bør proiriteres højt. I stedet for lader vi os styre af stress, præstationsangst og samtidig er mobilskærme og deres lys kommet ind i vores soveværelser og forstyrret vores naturlige døgnrytme.

For os hos Jensen er det vigtigt at opmuntre til sunde søvnvaner. Forsøg at sætte rutiner for, hvornår du går i seng, og prioriter søvnen ved at investere i en seng, der giver dig den søvnkvalitet, du har brug for. Det er altafgørende at vågne udhvilet og nå sit fulde potentiale i hverdagen.

Søvn er nøglen til et sundt liv. 

Hvis du tidligere har sovet for lidt og begynder at sove 7-9 timer om natten, vil du hurtigt mærke positive forskelle. Først og fremmest vil du føle dig bedre følelsesmæssigt, hvilket kan føre til, at du klarer både din familie og dit job på en mere stabil måde. Søvn påvirker også hukommelsen. Undersøgelser har vist, at søvnmangel i høj grad forringer konttidshukommelsen, mens god søvn hjælper dig med at holde fokus. Konsekvensen er, at det er nemmere for dig at undgå stress og unødvendige ulykker. Bilkørsel med mangel på søvn er i undesøgelser blevet sammenlignet med alkoholpåvirket kørsel som følge af den nedsatte reaktionsevne. 

Søvn har også en langsigtet positiv effekt på dit helbred. Der er en klar sammenhæng mellem langvarig søvnmangel og øget risiko for psykisk sygdom. Søvn styrker også dit immunforsvar og har vist sig at reducere risikoen for infektioner, betændelse og hjerte-kar-sygdomme. Derudover bliver kroppen mindre stiv og skelettet syrkes. Kort sagt, søvn er nøglen til at vågne fuldt ud udhvilet og kunne yde dit bedste i løbet af den kommende dag. Desuden kan du endda se sundere ud, hvis poserne under dine øjne forsvinder.

Vi har alle en biologisk døgnrytme, der konstant gentages. Den påvirkes af, hvad vi spiser, og på hvilken måde vi udsættes for lys og mørke. Vores behov for søvn varierer og ændrer sig gennem livet. Til dem, der kæmper med søvnproblemer, er der flere råd til at finde tilbage til en god søvnrytme. Det er det værd i den hektiske tid vi lever i, hvor søvn ikke er en prioritet. Faktisk er søvn noget, vi alle burde give os tid til og endda være stolte af.

Sleep is the key to a healthy life. 

If you have previously slept too little and start sleeping 7-9 hours a night, you will quickly notice positive differences. First and foremost, you will feel better emotionally, which can lead to you managing both your family and your job in a more stable way. Sleep also affects memory. Studies have shown that sleep deprivation greatly impairs short-term memory, while good sleep helps you stay focused. The consequence is that it is easier for you to avoid stress and unnecessary accidents. In studies, driving a car with a lack of sleep has been compared to driving under the influence of alcohol as a result of the impaired ability to react. 

Sleep also has a long-term positive effect on your health. There is a clear link between long-term sleep deprivation and an increased risk of mental illness. Sleep also strengthens your immune system and has been shown to reduce the risk of infections, inflammation and cardiovascular disease. In addition, the body becomes less rigid and the skeleton is strengthened. In short, sleep is the key to waking up fully rested and being able to perform your best during the coming day. Also, you may even look healthier if the bags under your eyes disappear.

We all have a biological circadian rhythm that is constantly repeated. It is affected by what we eat and in what way we are exposed to light and darkness. Our need for sleep varies and changes throughout life. For those who struggle with sleep problems, there are several tips for finding your way back to a good sleep rhythm. It's worth it, in the hectic time we live,  where sleep is not a priority. In fact, sleep is something we should all make time for, and even be proud of.

Med passion for håndværk

Med passion for håndværk

Ekspertise indenfor søvn.

Ekspertise indenfor søvn.