Vi sover inte bara för natten. Det är därför din säng är så viktig.

Sömn är en av de viktigaste grundstenarna för en bra hälsa och för att kunna prestera i vardagen. Ändå är det många som inte värderar sin sömnkvalitet högt nog. Visste du till exempel att sömn i hög grad påverkar hur du mår mentalt, fysiskt och emotionellt? Sömnen reglerar hormonproduktion och har därför en avgörande betydelse när det gäller att känna sig känslomässigt stabil. Den hjälper också din kreativitet och förmåga till inlärning. Sömn är helt enkelt en grundläggande faktor i livet som alltid bör prioriteras. I stället låter vi oss styras av stress, prestationsångest och samtidigt som mobila skärmar tagit sig in i sovrummen och stör vår naturliga dygnsrytm genom ljuset från displayen.

För oss på Jensen är det viktigt att påminna om och uppmuntra till goda sömnvanor – att ha bra rutiner för hur du sover och att sova i en säng som ger dig den sömnkvalitet du behöver har en avgörande betydelse för hur stor del av din potential du får ut i vardagen. 

Sömn är nyckeln till ett sunt liv. 

Om du tidigare har sovit för lite och börjar att sova 7-9 timmar per natt kommer du snabbt att märka positiva skillnader. Först och främst kommer du att känna dig bättre känslomässigt, vilket kan leda till att du hanterar både familjen och jobbet på ett mer stabilt sätt. Sömn påverkar också minnet. Studier har visat att sömnbrist i stor grad försämrar korttidsminnet, medan god sömn hjälper dig att hålla fokus. Konsekvensen blir att du har lättare att undvika stress och onödiga olyckor – att köra bil med sömnbrist har i studier jämförts med att köra alkoholpåverkad till följd av den försämrade reaktionsförmågan.

Sömn har också en långsiktigt positiv effekt på din hälsa. Det är ett klart samband mellan långvarig sömnbrist och ökad risk för psykiska åkommor. Sömnen stärker också ditt immunförsvar och har visat sig reducera risken för infektioner, inflammationer och hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom blir kroppen mindre stel och skelettet stärks. Sömn är kort sagt nyckeln till att vakna helt utvilad och kunna prestera ditt bästa under dagen som kommer.  Till sist kan du även se piggare och friskare ut om påsarna under ögonen försvinner.

Vi har alla en biologisk dygnsrytm som ständigt upprepas. Den påverkas av vad vi äter och på vilket sätt vi utsätts för ljus och mörker. Vårt sömnbehov varierar och förändras under hela livet. För den som kämpar med sömnproblem finns det flera tips för att hitta tillbaka till en god sömnrytm. Det är värt det, i den hektiska tid vi lever i där sömn inte prioriteras. Sömn är faktiskt något vi alla bör sätta av tid för, och till och med vara stolta över.

Med passion för hantverket

Med passion för hantverket

Sömnexpertis.

Sömnexpertis.