Snäll mot naturen. Och dig. - Jensen Sängar

Snäll mot naturen. Och dig.

Våra sängar tillverkas i Norge och vi använder bara material, tillverkningsmetoder och leverantörer som lever upp till våra höga krav. Det innebär hållbarhet för alla; miljömässigt, socialt och ekonomiskt. För att visa att vi tar vårt hållbarhetsarbete på allvar arbetar vi med de största oberoende märkningarna på området, i synnerhet Svanen. Det får oss att sova bättre.

Planeten är inte förnybar, så det måste vi vara.

Garanterat hållbara sängar.

Garanterat hållbara sängar.

Vi delar drömmen om ett hållbart samhälle.

Vi är stolta över att erbjuda den största kollektionen av Svanenmärkta sängar i branschen. Se filmen för mer information om vårt engagemang för hållbarhet tillsammans med Svanen.

Nytänkande och återanvändning.

Planeten kräver att vi är smartare när det gäller hur vi använder våra resurser. Och sängar är inget undantag. Genom att arbeta med cirkulär design förlänger vi livscykeln för våra sängar och tillbehör, utan att kompromissa med deras kvalitet. Vårt mål är alltid att göra sängar som håller riktigt länge, samtidigt som vi ständigt arbetar för att minska deras fotavtryck. Våra produkter tillverkas i Norge och på alla våra sängar gäller fem års full garanti och 25 års garanti mot ram- eller fjäderbrott.

Idag kan fler delar än någonsin tidigare i våra sängar även bytas ut när de är utslitna, vilket ger dig möjligheten att reparera snarare än att köpa en helt ny säng. I vår tillverkning återanvänder vi också material i högre grad än någonsin. Till exempel har 30 procent av stålet i våra fjädrar återvunnits. 

Miljövänliga tyger.

Miljövänliga tyger.

Vi strävar efter att använda återvinningsbara och återanvändbara textilier i våra produkter. Våra sängar och accessoarer med tyger märkta Green Care och Easy Care produceras med 75 procent mindre CO2-utsläpp jämfört med ny polyester och rengörs lätt med vatten och mild tvål. Alla våra tyger lever också upp till de höga krav som Svanen ställer. Våra lyxigaste sängtyger är gjorda av norsk ull. Detta eleganta och mjuka material är naturligt hållbart och flamskyddande. Dess elasticitet ger en flexibilitet som känns mjukare för din hud och som åldras vackert. De naturliga, temperaturreglerande egenskaperna hos ull kommer också att göra underverk för din sömnkvalitet.

 

Inga skadliga kemikalier.

Inga skadliga kemikalier.

När du väljer en säng från Jensen ska du förvänta dig kvalitetsömn som är lika säker för din hälsa som för miljön. Farliga kemikalier har ingen plats i våra sängar eller våra tillbehör. Därför behandlar vi inga ytor av trä, metall eller tyg med ohälsosamma flamskyddsmedel eller andra skadliga kemikalier.

Certifierat och hållbart trä.

Certifierat och hållbart trä.

Träet vi använder i våra sängramar är certifierat av Forest Stewardship Council (FSC®). Det innebär att virket kommer från ett skogsbruk som är hållbart, ansvarsfullt och samhällsnyttigt.

Mindre avfall, mer återvinning.

Mindre avfall, mer återvinning.

Vi strävar ständigt efter att minska mängden avfall som uppstår vid produktionen av våra sängar och tillbehör. Vi köper in textilier i specialmått som passar vår sängproduktion, vilket minimerar spill.
Genom att investera i utrustning och mjukvara har vi redan minskat vårt materialsvinn och avfall med 18%.
Vi sorterar vår avfall och har avtal med Norsk Gjenvinning om återvinning av plastfilm, kartonger, textil, järn/stål, lysrör, batterier, elavfall, aerosoler och restavfall. Vi har också retursystem med våra leverantörer för Europapallar, specialpallar, (skumplattor i olika storlekar), pallådor, mellanplattor, mellanskenor, skumspill och kasserade skumplattor.

Cirkulär användning av plast.

Cirkulär användning av plast.

Vi är medlem i Grønt Punkt Norge, en ideell organisation som återvinner förpackningar. Vi ser till att alla förpackningar vi köper är miljövänliga. Genom Grønt Punkt Norge och deras initiativ Plastløftet har vi åtagit oss att begränsa plastavfallet genom att öka användningen av återvunnen plast och undvika all onödig användning av plast. Bara under 2020 lyckades vi minska plastanvändningen i vår tillverkning av sängar och tillbehör med 16 ton.

Ökande ambitioner.

Ökande ambitioner.

Vi har det största utbudet av Svanenmärkta produkter i branschen. Våra sängar, textilier och tillbehör klarar stränga hållbarhetskrav under hela sin livslängd – från råvaror till kassering eller återvinning. För varje år blir kraven allt hårdare, vilket säkerställer en ständigt växande ambition för vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer

Vi stödjer FN:s mål för hållbar utveckling.

Svanen är vår främsta samarbetspartner i vårt arbete för en hållbar framtid, där planeten skyddas och vi tillsammans tar kampen mot klimatförändringarna. Tillsammans med Svanen bidrar vi till 11 av de 17 målen för hållbar utveckling, med särskild tonvikt på mål nummer 12: Ansvarsfull konsumtion och tillverkning.

Nedan hittar du en översikt över hur Svanens arbete bidrar till de olika hållbarhetsmålen.

(3) Hälsa och välbefinnande.+

Strikta krav på kemikalier i alla produkter bidrar till att minska mängden farliga ämnen och främjar ett hälsosamt liv för alla.

(3) Hälsa och välbefinnande.

(6) Rent vatten och sanitet.+

Regleringar för användning av bekämpningsmedel vid odling av bomull och andra råvaror, samt begränsningar för användning av oönskade färgämnen och andra kemiska ämnen vid tillverkning av till exempel textilier och papper.

(6) Rent vatten och sanitet.

(7) Hållbar energi för alla.+

Minskar den totala energiförbrukningen och andelen fossila bränslen samtidigt som lokalt producerad energi i produkter och tjänster främjas.

(7) Hållbar energi för alla.

(8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.+

Bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt uppfyller stränga miljökrav. Företag som tillverkar miljömärkta produkter ska alltid följa arbetsmiljölagstiftningen.

(8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

(9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.+

Bidrar till ökad resurseffektivitet. Detta inkluderar att ställa energikrav speciellt för tillverknings- och användningsstadierna.

(9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

(11) Hållbara städer och samhällen.+

Sträva efter att skapa hållbara byggnader med fokus på låg energiförbrukning, förnybara råvaror och byggmaterial utan oönskade kemiska ämnen.

(11) Hållbara städer och samhällen.

(12) Hållbar konsumtion och produktion.+

Minskning av miljöpåverkan från tillverkning och konsumtion. Detta säkerställer hållbar tillverkning samt kontroll över värdekedjan – och ger slutanvändaren hållbara produkter.

(12) Hållbar konsumtion och produktion.

(13) Bekämpa klimatförändringarna.+

Svanen är en stark röst för nationella och gemensamma nordiska strategier som bekämpar klimatförändringen och strävar efter att begränsa användningen av fossila bränslen och främja förnybar energi.

(13) Bekämpa klimatförändringarna.

(14) Hav och marina resurser.+

Genom hårda krav på kemikalier minskar utsläppen av giftiga ämnen till havet. Till exempel mikroplaster och UV-filter som skadar korallrev.

(14) Hav och marina resurser.

(15) Ekosystem och biologisk mångfald.+

Hållbar förvaltning av världens naturresurser stöds genom att ställa krav baserade på erkända hållbara certifieringssystem, till exempel för hållbart skogsbruk.

(15) Ekosystem och biologisk mångfald.

(17) Genomförande och globalt partnerskap.+

Svanen är medlem i Global Ecolabelling Network (GEN). Endast miljövänliga produkter och tjänster som har visat sig ha lägre miljöpåverkan får bära en GEN-medlemsmiljömärkning.

(17) Genomförande och globalt partnerskap.

The Transparency Act.

Our dedication to sustainability includes living up to both international and national standards, policies and regulations. One such example is the Norwegian Transparency Act. This law mandates that companies identify and handle risks regarding human rights and working conditions throughout the entire value chain. Click the link below to read our complete report on our work related to due diligence in our supply chain.

Läs mer

Our Environmental Policy.

We always strive to make the best beds for both people and planet. This is reflected in everything we do, and it is our promise that when you choose Jensen, you also choose a responsibly produced bed with quality that lasts. Our Environmental Policy is testament to this commitment. Through six core principles, it guides our actions and decisions. 

Läs mer