Når barna vil sove i foreldrenes seng

De fleste barn har en eller annen gang hatt et ønske om å få sove sammen med sine foreldre. Noen ønsker det hver natt. Men er det et nødvendig behov for barn å sove i foreldrenes seng? Meningene er ulike, men hvis man velger å la barna sove i sengen sin om natten finnes det noen saker som kan være lurt å tenke på. Undersøkelser viser at flere og flere foreldre i dag sover sammen med barna sine. Samsoving eller co-sleeping kalles det, og sett ut fra barnets perspektiv kan det godt sove sammen med sine foreldre til det er 5 år. Dette kan gi tryggere barn, men samtidig tar man ikke noe fra barnet hvis man insisterer på at det skal sove i sin egen seng på eget rom (unntaket er når barnet er sykt, engstelig etc.)

Bedre søvn for foreldrene uten barn i sengen

Holdningene er todelte om å ha barn i foreldresengen – ikke bare blant foreldre men også blant søvneksperter. Noen mener det er en dårlig vane og at foreldrene sover bedre om barnet sover i sin egen seng. Uthvilte foreldre er mer klare for å ta sitt ansvar og samspillet med barna blir bedre om dagen, noe som er sentralt for barnets utvikling. Samtidig trenger barnet hjelp til å finne en fast døgnrytme, i sin egen seng.

Samsoving – en måte å gi barnet trygghet på

Andre hevder at samsoving bidrar til å gjøre barnet tryggere – med god søvn som resultat. Det er ikke uvanlig at barn i ulike aldre sover urolig og at de kan sove roligere ved å være i nærheten av foreldrene hele natten, selv om de er litt større. Dette, mener man, har vært naturlig siden tidenes morgen og har gitt barna nærhet til foreldrenes lyder, dufter, varme og bevegelser.

Tilpasset foreldreseng med plass til barn

Hvis foreldrene har kommet frem til at det beste for hele familien er at barnet sover i deres seng, er det en god ide å tenke igjennom hvordan foreldresengen kan tilpasses. Vi anbefaler at man investerer i en ekstra stor kontinentalseng slik at barnets søvnbevegelser ikke påvirker foreldrenes søvn, eller tvert om. Unngå også at barnet faller ned i gropen som kan dannes mellom to madrasser i en justerbar seng. Sats på en hel overmadrass (split topper) der alle får plass i bredden. Foreldresengene trenger å bli romsligere og det er ekstra bra om barnet har sin egen dyne.

En annen grunn til at barnet heller sover i foreldrenes seng kan selvfølgelig være at foreldrenes sengekvalitet er bedre – det er helt klart hyggeligere og mer behagelig å sove i hjemmets beste seng. Ved å kjøpe en bedre seng/madrass til barna, oppmuntres de til å sove i sin egen seng. På den måten får alle i familien like god liggekomfort, men i ulike senger/rom.

Med lidenskap for håndverk

Med lidenskap for håndverk

Søvnekspertise.

Søvnekspertise.