När barnen vill sova i föräldrasängen

De flesta barn har någon gång haft en önskan om att få sova tillsammans med sina föräldrar. Vissa vill det varje natt. Men är det ett nödvändigt behov för barn att sova i föräldrarnas säng? Åsikterna går isär, men om man väljer att låta sina barn sova i ens säng på natten finns det några saker som kan vara bra att tänka på. Undersökningar visar att fler och fler föräldrar idag sover tillsammans med sina barn. Samsovande eller co-sleeping kallas det, och sett ur barnets perspektiv kan det gott sova med sina föräldrar tills det är fem år. Detta förhållningssätt kan ge tryggare barn, men samtidigt berövar man inte nödvändigtvis barnet något om man istället insisterar på att det ska sova självt i sitt eget rum (undantaget om barnet är sjukt eller ängsligt etc.). 

Bättre sömn för föräldrarna utan barn i sängen

Attityderna är tudelade om att ha barn i föräldrasängen – inte bara bland föräldrar utan även bland sömnexperter. Vissa anser att det är en dålig vana och att föräldrarna får en bättre sömn om barnet sover i sin egen säng. Så att föräldrarna blir mer redo att axla sitt ansvar och samspel med barnen på dagen, vilket är centralt för barnens utveckling. Samtidigt behöver barnet hjälp att hitta en fast dygnsrytm, i sin egen säng. 

Samsovande – ett sätt att ge barnet trygghet

Andra hävdar att samsovande bidrar till att göra barnen tryggare – med en god sömn som följd. Det är inte ovanligt att barn i olika åldrar sover oroligt och de kan då bli lugnare av föräldrarnas närhet genom hela natten, även om de är lite större. Detta, menar man, har varit naturligt genom hela människans evolution och har gett barnen närhet till föräldrarnas ljud, dofter, värme och rörelse. 

Anpassad föräldrasäng med plats för barn

Om föräldrarna har kommit fram till att det är bäst för hela familjen att barnet sover i deras säng, är det en god idé att tänka igenom hur man kan anpassa föräldrasängen.
Vi rekommenderar att ni investerar i en extra stor kontinentalsäng eller i fler madrasser så att barnets sömnrörelser inte påverkar er sömn – eller tvärtom. Undvik också att barnet faller ned i den grop som bildas mellan två madrasser i en justerbar säng. Satsa på en hel bäddmadrass där alla får plats på bredden. Föräldrasängen behöver helt enkelt bli rymligare och det är extra bra om barnet kan ha ett eget täcke.

En annan anledning till att barnen hellre sover i föräldrarnas säng kan förstås vara att föräldrarnas sängkvalitet är bättre – det är helt enkelt mysigare och skönare att sova i hemmets bästa säng. Då kan föräldrarna uppmuntra barnen att sova i sin egen säng genom att köpa bättre madrasser till dem. Så att alla i familjen får en lika god liggkomfort, men i olika rum.

Med passion för hantverket

Med passion för hantverket

Sömnexpertis.

Sömnexpertis.