Łabędź motywuje nas do cięższej pracy i zapewnia lepszy sen.

We wszystkich naszych działaniach kierujemy się zrównoważonym rozwojem. W wyniku tego mamy największą kolekcję łóżek opatrzonych nordyckim oznakowaniem ekologicznym w postaci Łabędzia. Na tej stronie wymieniamy wiele argumentów, pokazujących, dlaczego jest to ważne. Dzięki nim lepiej sypiamy. A Ty?

 

Zrównoważony rozwój: społeczny, ekonomiczny i środowiskowy.

Zrównoważony rozwój: społeczny, ekonomiczny i środowiskowy.

Nordic Swan Ecolabel to oficjalne oznakowanie ekologiczne stosowane w krajach nordyckich. Ich wizją jest stworzenie zrównoważonego społeczeństwa. Zakup produktu opatrzonego tym znakiem to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. 

Pełna ocena cyklu życia.

Oznakowanie to zostaje przyznane po spełnieniu rygorystycznych wymogów dotyczących całego cyklu życia łóżka. Materiały, metody produkcji, dostawcy, jakość produktów i recykling zostają poddane ocenie przed zatwierdzeniem produktu.

Redukcja szkodliwych substancji chemicznych.

Redukcja szkodliwych substancji chemicznych.

Uzyskanie znaku Łabędzia podlega również jednym z najbardziej rygorystycznych wymogów na świecie w zakresie ograniczenia substancji chemicznych, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska.

Stały zrównoważony rozwój.

Stały zrównoważony rozwój.

Co roku kryteria te stają się coraz ostrzejsze, co zapewnia stały zrównoważony rozwój.

Znak nordyckiego Łabędzia stosowany od 2006 roku.

Znak nordyckiego Łabędzia stosowany od 2006 roku.

Nasze pierwsze łóżka uzyskały nordyckie oznakowanie ekologiczne w postaci Łabędzia już w 2006 roku. Od tego czasu nasze produkty i metody pracy są stale udoskonalane w celu utrzymania tej etykiety.

Wpieranie Organizacji Narodów Zjednoczonych

Nordycki Łabędź przyczynia się do realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, w szczególności celu numer dwanaście dotyczącego zrównoważonego wykorzystywania zasobów. Cel ten służy między innymi osiągnięciu bezpiecznej dla środowiska gospodarki chemikaliami i odpadami. W ten sposób nordycki Łabędź stanowi silne narzędzie do wycofywania z użycia substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Z dumą pomagamy, zarówno użytkowników, jak i pracowników fabryki w ochronie przed narażeniem na kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi oraz w zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Łączy nas marzenie o zrównoważonym społeczeństwie.

Z dumą oferujemy największą kolekcję łóżek opatrzonych nordyckim oznakowaniem ekologicznym w postaci Łabędzia. Aby uzyskać dalsze informacje na temat naszego zaangażowania w zrównoważone społeczeństwo wraz z Łabędziem, zapraszamy do obejrzenia filmu.