En fugl får oss til å jobbe hardere, og sove bedre.

Vi streber etter bærekraft i alt vi gjør. Som et resultat har vi den største kolleksjonen av senger med Svanemerket. På denne siden lister vi opp de mange argumentene for hvorfor dette er viktig. Å kjenne til dem gjør at vi sover bedre. Hva med deg?

 

Sosialt, økonomisk og miljømessig.

Sosialt, økonomisk og miljømessig.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i de nordiske landene. Deres visjon er å skape et bærekraftig samfunn. Å kjøpe et produkt som er Svanemerket er et valg for sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. 

Fullstendig evaluering av livssyklusen.

For å kvalifisere for Svanemerket stilles det strenge krav til alle faser av sengens livssyklus. Materialer, produksjonsmetoder, leverandører, produktkvalitet og resirkulering, blir alle evaluert før produktet godkjennes.

Reduksjon av skadelige kjemikalier.

Reduksjon av skadelige kjemikalier.

Svanemerket er et av verdens strengeste når det gjelder reduksjon av kjemikalier som kan være skadelige for mennesker eller miljø.

Kontinuerlig bærekraftig utvikling.

Kontinuerlig bærekraftig utvikling.

For hvert år blir kravene stadig tøffere. Dette sikrer en kontinuerlig bærekraftig utvikling.

Svanemerket siden 2006.

Svanemerket siden 2006.

De første sengene våre kvalifiserte seg til Svanemerket allerede i 2006, og produktene og produksjonen har kontinuerlig blitt revidert siden den gang for at vi skal beholde merket.

Støtter FN

Svanemerket støtter FNs mål for bærekraftig utvikling. Spesielt mål nummer tolv med fokus på bærekraftig bruk av naturressurser. Dette målet er blant annet rettet mot å oppnå miljømessig forsvarlig håndtering av kjemikalier og avfall. Svanemerket er på denne måten et sterkt virkemiddel for å fase ut helse- og miljøfarlige stoffer. Vi er stolte over å bidra til å forhindre at både forbrukere og fabrikkarbeidere blir utsatt for skadelige kjemikalier – og for å redusere forurensning av luft, vann og jord.

Vi deler drømmen om et bærekraftig samfunn.

Vi er stolte av å kunne tilby den bredeste kolleksjonen av senger som bærer det nordiske Svanemerket. Se filmen og få mer informasjon om vårt engasjement for bærekraft sammen med Svanen.