Fågeln som får oss att arbeta hårdare och sova bättre.

Vi strävar efter hållbarhet i allt vi gör. Som ett resultat har vi det största utbudet av Svanenmärkta sängar. Här listar vi argumenten till varför det är betydelsefullt, och som får oss att sova bättre om natten.

Socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Svanen är den officiella miljömärkningen för de nordiska länderna. Visionen är att skapa ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Att köpa en Svanenmärkt produkt är ett aktivt val för hållbarhet: socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

Utvärdering av hela sängens livscykel.

För att kvalificera våra sängar för Svanenmärkningen ställs hårda krav på livscykelns alla faser. Material, tillverkningsmetoder, leverantörer, produktkvalitet och återvinning utvärderas noga innan en säng godkänns.

Minskning av skadliga kemikalier.

Minskning av skadliga kemikalier.

Svanenmärkningen är en av världens strängaste när det gäller att minska kemikalier som kan vara skadliga för människor eller miljö.

Ständigt hållbar utveckling.

Ständigt hållbar utveckling.

För varje år blir kraven allt hårdare. Detta säkerställer en kontinuerligt hållbar utveckling.

Svanenmärkt sedan 2006.

Svanenmärkt sedan 2006.

Våra första Svanenmärkta sängar lanserades redan 2006 och våra produkter och vår produktion har sedan dess ständigt reviderats för att vi ska få behålla märkningen.

Vi stödjer FN.

Svanen stödjer FN:s mål för hållbar utveckling. Särskilt mål nummer tolv med fokus på hållbar användning av naturresurser. Målet är bland annat att uppnå en miljövänlig hantering av kemikalier och avfall. På så sätt är Svanen ett starkt instrument för att fasa ut hälso- och miljöfarliga ämnen. Och vi är stolta över att hjälpa till att förhindra att både användare och fabriksarbetare utsätts för skadliga kemikalier – och att minska föroreningen av luft, vatten och mark.

Vi delar drömmen om ett hållbart samhälle.

Vi är stolta över att erbjuda den största kollektionen av Svanenmärkta sängar i branschen. Se filmen för mer information om vårt engagemang för hållbarhet tillsammans med Svanen.