Vikten av REM-sömn

World Sleep Day 18 mars 2022

Vikten av REM-sömn
av Truls Hotvedt

Under natten går hjärnan igenom olika sömnfaser: lätt sömn, djupsömn och REM-sömn. I den här artikeln tar vi upp den mest spännande sömnfasen: REM.

REM står för Rapid Eye Movement (snabba ögonrörelser) och kännetecknas av ögonrörelser som kan observeras bakom slutna ögonlock. Under den här sömnfasen har vi de mest underliga och livliga drömmar. Hjärnaktiviteten under REM-sömn är nästan densamma som när vi är vakna, och det är därför som det skapas bilder, men muskelaktiviteterna är låsta, för att förebygga att vi lever ut våra drömmar.

7-8 timmars sömn är idealet

Vuxna tillbringar 20 till 25 % av nattsömnen i REM-fasen, som huvudsakligen infaller under den andra halvan av sömnen. Det är anledningen till att REM-sömnen drabbas hårdast om du sover för lite. Experterna är eniga om att vuxna behöver 7 till 8 timmars sömn för att få tillräckligt mycket REM-sömn, för att kunna känna sig utvilade och kunna fungera under dagen.

Under REM-sömnen påverkas några av kroppens funktioner, bland annat blodtrycket, andningsfrekvensen och pulsen.

REM läker dina sår

REM-sömnen har unika fördelar. Hjärnan får ett varmt bad med neurokemikalier som bearbetar smärtsamma minnen. Under REM-fasen återaktiveras minnen och placeras inom rätt kontext, samtidigt som mängden stresshormoner minskar.

Allt detta gör att det med tiden blir lättare att hantera några av våra värsta känslor kring ett minne.

Bota depression med drömmar

En studie har visat att nyskilda kvinnor som led av depressioner hade emotionellt starkare drömmar om sina f.d. män, jämfört med kvinnor som inte var så deprimerade. Den mest intressanta upptäckten var att de kvinnor som hämtade sig snabbast efter en skilsmässa var de som hade de mest intensiva och emotionella drömmarna.

Detta tyder på att REM-sömn och drömmar spelar en viktig roll för bearbetningen av trauman och för återhämtningen efter en emotionell berg-och-dal-bana.

REM-sömnen läker dina sår.

Grinig?

Studier har till och med kunnat påvisa att du blir på ett bättre humör om du har befunnit dig länge nog i REM-fasen. Om du lider av sömnbrist är den del av hjärnan som hanterar känslorna (amygdala) mycket aktiv. Samtidigt är aktiviteterna i nervbanorna från centret för impulskontroll till amygdala mindre.

Detta leder till en sämre kontroll av kraftiga känslor som ilska, och det gör oss griniga om morgnarna. Du behöver din REM-sömn för att kunna vakna upp lätt till sinnes.

Sov på saken!
Visste du att Beatles låt Yesterday dök upp under en av Paul McCartneys drömmar 1964? Han vaknade, gick till pianot, hittade melodin från drömmen och sedan var den världsberömda sången ett faktum.

Proffsgolfaren Jack Nicklaus drömde om en golfrunda som var ovanligt framgångsrik. Han upptäckte ett nytt grepp under drömmen. När han testade den i verkliga livet förbättrades hans golfteknik avsevärt.

REM och kunskaper

Den lätta och djupa sömnen spelar en roll för att bearbeta, sortera och lagra ny information. Under REM-fasen använder hjärnan lika mycket energi, eller ibland till och med mer energi än när du är vaken. REM skulle kunna jämföras med gruppterapi för minnen, där hjärnan kollar upp länkar och associationer mellan ny kunskap och gamla minnen och erfarenheter. På så sätt skapar hjärnan nya kopplingar.

Den lätta och djupa sömnen handlar om att samla in och lagra, medan REM-sömnen handlar om klokhet, om hur vi förstår nya kunskaper och hur den kan användas.
Referenser:

1.     Lefter R, Cojocariu RO, Ciobica A, Balmus IM, Mavroudis I, Kis A. Interactions between Sleep and Emotions in Humans and Animal Models. Medicina (Kaunas). 2022 Feb 11;58(2):274. doi: 10.3390/medicina58020274. PMID: 35208598; PMCID: PMC8877042.

2.      Nicolau M.C., Akaârir M., Gamundí A., González J., Rial R.V. Why we sleep: The evolutionary pathway to the mammalian sleep. Prog. Neurobiol. 2000;62:379–406. doi: 10.1016/S0301-0082(00)00013-7.

3.      Vandekerckhove M, Wang YL. Emotion, emotion regulation and sleep: An intimate relationship. AIMS Neurosci. 2017 Dec 1;5(1):1-17. doi: 10.3934/Neuroscience.2018.1.1. PMID: 32341948; PMCID: PMC7181893.

4.      Feriante J, Araujo JF. Physiology, REM Sleep. 2022 Feb 17. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 30285349

5.      Hauer BE, Pagliardini S, Dickson CT. Prefrontal-Hippocampal Pathways Through the Nucleus Reuniens Are Functionally Biased by Brain State. Front Neuroanat. 2022 Jan 31;15:804872. doi: 10.3389/fnana.2021.804872. PMID: 35173588; PMCID: PMC8842257.

6.      Cartwright RD, Kravitz HM, Eastman CI, Wood E. REM latency and the recovery from depression: getting over divorce. Am J Psychiatry. 1991 Nov;148(11):1530-5. doi: 10.1176/ajp.148.11.1530. PMID: 1928468.

Med passion för hantverket

Med passion för hantverket

Sömnexpertis.

Sömnexpertis.