Planeten er ikke gjenbrukbar. Derfor må vi være det.

5 Juni: Verdens miljødag 2022

I år er det 50 år siden det første internasjonale FN møtet om miljø ble arrangert i Stockholm. Det resulterte i FNs miljøerklæring og opprettelsen av miljødepartementer verden rundt. I år er derfor Sverige vert for 50-årsjubileet og Verdens miljødag.

Årets miljødag minner oss om at jordkloden er vår eneste planet. Vi må derfor ta bedre vare på den. Menneskeheten opplever tap av naturmangfold, forurensing og utfordringer med avfallshåndtering, avfall som alt for ofte havner i naturen og i havet. Derfor arbeider vi i Jensen etter mottoet; «planeten er ikke gjenbrukbar, derfor må vi være det».

Jensen – vennlig mot naturen. Og deg.

Det har skjedd mye med sengene til Jensen siden starten i 1947, både når det gjelder innovasjon, søvnkomfort og hensynet til miljø og natur. Det gjør ekstra godt å legge seg i en seng som er fri for helseskadelige kjemikalier, med rene tekstiler og miljøsertifiserte materialer.

Alle Jensen sine senger er nemlig Svanemerket. Det er et av verdens strengeste miljøsertifiseringer, som for Jensen sin del innebærer høye krav til hele sengens livssyklus, både når det gjelder produksjon, leverandører, kvalitet og resirkulering. I tillegg er sengene testet av AEH – et uavhengig testinstitutt. Det meste av trematerialer er FSC sertifisert, hvilket betyr at treverk kommer fra bærekraftig skogbruk. 

Resirkulert og lokalt.

Jensen jobber med sirkulær design. Hva betyr det tenker du sikkert. Det innebærer at vi lager senger som varer lenge, samtidig som vi streber etter å redusere fotavtrykket hver seng gir på natur og miljø. Vi produserer produktene våre i Norge, nærmere bestemt Svelvik der Jensen startet for 75 år siden. Stadig flere deler i en Jensen seng kan skiftes ut, og stadig flere materialer er resirkulert. Tekstilene vi bruker er Green Care og Easy Care, hvilket innebærer at de produseres med 75% lavere CO2-utslipp enn for eksempel virgin polyester, og de tilfredsstiller Svanemerkets strenge krav. 

Gjennom samarbeid med Norsk Gjenvinning og Grønt Punkt har vi redusert produksjonstap og avfall med 18%, og reduserte plastbruken i produksjonen vår med 16 tonn i fjor.

Jensen streber etter å være både best på miljø og best på søvnkomfort. Det er ingen motsetninger mellom det som er viktigst for planeten og vår egen helse, nemlig god søvn.

Visste du at?

  • Vi bruker i dag naturressurser som om vi hadde 1,6 jordkloder.

  • Forringelse av økosystemer påvirker livskvaliteten til over 3 milliarder mennesker, eller 40 % av verdens befolkning.

  • 9 av 10 mennesker puster inn forurenset luft, som fører til rundt 7 millioner tidlige dødsfall årlig, hvorav 600 000 barn.

  • Plastavfall i havet an tredobles fra 9-14 millioner tonn i 2016, til 23-37 millioner tonn innen 2040.

Les mer om Verdens Miljødag her: https://www.fn.no/om-fn/fn-dager-kalender/kalender/verdens-miljoedag

Med lidenskap for håndverk

Med lidenskap for håndverk

Søvnekspertise.

Søvnekspertise.