Vår planet är inte förnybar, så då måste vi vara det.

5 juni: Världsmiljödagen 2022

Det har nu gått 50 år sedan FN:s första internationella miljövårdskonferens i Stockholm år 1972, då FN:s generalförsamling utsåg den 5 juni till Världsmiljödagen. Detta ledde till att FN:s miljöprogram skapades och att flera länder runtom i världen fick miljödepartement. Sverige står värd för 50-årsfirandet 2022. 

Världsmiljödagen 2022 påminner oss om att ”Det finns miljarder galaxer i universum. I vår galax finns det miljoner planeter, men det finns bara en Jord”.  

Låt oss ta hand om den.  

Mänskligheten drabbas nu av förlorade livsmiljöer, allvarliga föroreningar och utmaningar kring sophanteringen, så att soporna alltför ofta hamnar i vår natur och i haven. Därför jobbar vi på Jensen enligt mottot: ”Planeten är inte förnybar, så då måste vi vara det”. 

Jensen - Snäll mot naturen. Och mot dig.

Mycket har hänt när det gäller uppfattningen av en säng sedan starten 1947, både kring innovation, sömnkomfort och omtanken om miljön. Det känns bättre att ligga i en säng som är fri från skadliga kemikalier, med naturliga textilier och miljöcertifierade material.

Alla Jensens sängar är faktiskt Svanenmärkta. Det är ett av världens strängaste certifieringsprogram, och för Jensens del innebär det de allra högsta förväntningarna på sängarnas hela livscykel. Detta omfattar produktion, leverantörer, kvalitet och återvinning. Dessutom testas sängarna av AEH - ett oberoende testinstitut. Större delen av det trä som vi använder i sängramarna har certifierats av Forest Stewardship Council (FSC), vilket garanterar hållbar utvinning och bearbetning. 

Återvunnet och lokalt.

Jensen arbetar med cirkulär design. Du undrar kanske vad det betyder. Jo, det handlar om att tillverka sängar som håller så länge som möjligt, samtidigt som vi minskar varje sängs miljöpåverkan. Vi tillverkar våra produkter i Norge, närmare bestämt i den lilla staden Svelvik, där Jensen drog igång detta äventyr för 75 år sedan. 

En allt större del av en Jensensäng kan bytas ut och fler material återvinns. De textilier vi använder är Green Care och Easy Care, vilket betyder att de har tillverkats med 75 % mindre koldioxidutsläpp än till exempel nytillverkad polyester, och textilierna uppfyller de stränga kraven för att bli Svanenmärkta.

Tack vare vårt samarbete med Norsk Gjenvinning och Grønt Punkt har vi minskat avfallet från produktionen med 18 %, och i fjol minskade vi vår plastanvändning med 16 ton.

Jensen strävar efter att bli bäst på miljön och bäst på att skapa sömnkomfort. Det finns inga motsättningar mellan det som är viktigt för vår planet och det som är viktigt för vår egen hälsa: en god nattsömn.

Visste du att?

  • Vi idag använder naturresurserna som om vi hade 1,6 planeter.

  • Försämringen av ekosystemen påverkar livskvaliteten för över 3 miljarder människor, eller 40 % av världens befolkning.

  • 9 av 10 människor andas förorenad luft, vilket leder till att cirka 7 miljoner dör i förtid varje år, av dessa är 600 000 barn.

  • Plastsoporna i våra hav kommer att tredubblas från 9-14 miljoner ton år 2016, till 23-37 miljoner ton innan 2040.

Mer om Världsmiljödagen: https://www.worldenvironmentday.global/

Med passion för hantverket

Med passion för hantverket

Sömnexpertis.

Sömnexpertis.