I framtiden sover vi på jobbet

Sömn är ett lika grundläggande behov som att äta och dricka, men vår sömn är hotad och blir mindre, kortare och av sämre kvalitet i takt med den digitala revolutionen. En ny forskningsrapport visar att våra rytmer av vila påverkas negativt av förändringarna som våra smarta enheter har inneburit och i framtiden måste vi därför bli bättre på att hantera våra nya förutsättningar.

Genom digitaliseringens mobila arbetsformer och flexibla livsstil så är vi alltid ”på” – alltid tillgängliga – en livsstil som det varnats för under lång tid. Trötthet har benämnts som vår tids folksjukdom. I en ny forskningsrapport från schweiziska GDI Gottlieb Duttweiler Institute, ”The future of sleeping – New markets in the always-on society”, där man undersöker människors förhållande till sömn, noteras att en gammal trend är på väg tillbaka; vårt sömnlösa samhälle börjar alltmer fokusera på god sömn igen. 

Från grundläggande behov till livsstil

Studien visar att nästan hälften av dess målgrupp längtar mer efter en god sömn idag än man gjorde för tio år sedan. Men hur kan allmän önskan om mer sömn samordnas med det dagliga livet i det digitala 24/7-samhället? 

För det första förutsätter det att bilden av sömn förändras från att vara ett grundläggande behov till att uppfattas som en livsstil. Att digitalt mäta sin egen sömn blir då lika naturligt som att investera i en säng och madrass eller andra produkter som är kopplade till sömn. Att sova mycket blir en ny statussymbol och blir synonymt med ambition, kreativitet och framgång, medan den tidigare kulten av lite sömn ses som ett förlegat machoideal. 

Powernapen kommer tillbaka

Powernapen spås framöver etablera sig som den nya heta trenden på jobbet. Vi har länge vetat att en middagslur är ett effektivt sätt att öka effektiviteten under eftermiddagen, men för att nå bred acceptans, måste powernapen också lyckas ta sig från det privata till det offentliga rummet. Och nu verkar något ha hänt där såväl sovkapslar och sömnmasker som nappingkuddar ses på både arbetsplatser, flygplatser och andra offentliga utrymmen.

Viktig skillnad för folkhälsan

För folkhälsan vore det onekligen bra om vi kan bekämpa sömnbrist med offentliga, flexibla erbjudanden. De som får tillräckligt med sömn både presterar bättre och undviker fler sjukdomar (hjärtproblem, högt blodtryck, diabetes, etc.). Med största sannolikhet kommer arbetslivsforskningen i framtiden inriktas på att övervinna hinder för naturliga sömncykler och därmed göra det möjligt för effektivitetsinriktade människor att optimalt ägna sig åt arbete och sömn växelvis. 

Med passion för hantverket

Med passion för hantverket

Sömnexpertis.

Sömnexpertis.