I fremtiden sover vi på jobbet - Jensen Senger

I fremtiden sover vi på jobbet

Søvn er et lige så grundlæggende behov som at spise og drikke, men vores søvn er truet og bliver mindre, kortere og af en lavere kvalitet i takt med den digitale revolution. En ny forskningsrapport viser, at vores søvnrytme påvirkes negativt af ændringer, som vores intelligente enheder har medført, og i fremtiden bliver vi nødt til at være bedre til at håndtere vores nye betingelser.

Via digitaliseringens mobile arbejdsformer og fleksible livsstil, så er vi altid ”på” - altid tilgængelige, en livsstil, vi i længere tid er blevet advaret mod. Træthed betegnes som vor tids folkesygdom. I en ny forskningsrapport fra schweiziske GDI Gottlieb Duttweiler Institute ”The future of sleeping - New markets in the always-on society”, hvor man undersøger menneskers forhold til søvn, bemærkes det, at en gammel trend er på vej tilbage. Vores søvnløse samfund begynder i stigende grad igen at fokusere på god søvn.

Fra grundlæggende behov til en livsstil

Undersøgelsen viser, at næsten halvdelen af målgruppen i dag længes mere efter en god søvn, end det var tilfældet for ti år siden. Men hvordan kan et generelt ønsker om mere søvn koordineres med det daglige liv i det digitale 24/7 samfund?

For det første forudsættes det, at billedet på søvn ændres fra at være et grundlæggende behov til at opfattes som en livsstil. Den digitale måling af egen søvn bliver lige så naturligt som at investere i en seng og madras eller andre produkter, der knytter sig til at sove. At sove meget bliver et nyt statussymbol, og bliver synonym med ambition, kreativitet og succes, mens den tidligere dyrkelse af lidt søvn ses som en forældet machoideal.

Powernappen vender tilbage

Powernappen forventes fremover at stablere sig som den nye hotte trend på jobbet. Vi har længe vidst, at en eftermiddagslur er en effektiv måde at øge effektiviteten i eftermiddagen, men for at opnå bred accept, skal powernappen også brede sig fra det private til det offentlige rum. Og nu ser der ud til at være sket noget, da både sovekabiner, sovemasker og nappingpuder ses på både arbejdspladser, i lufthavne og andre offentlige rum.

Vigtig forskel for folkesundheden

For folkesundheden vil det helt sikkert være godt, hvis vi kan bekæmpe søvnmangel med offentlige, fleksible tilbud. Dem, der får nok søvn klarer sig både bedrer og undgår andre sygdomme (hjertesygdomme, forhøjet blodtryk, diabetes osv.). Mest sandsynligt kommer arbejdslivsforskningen i fremtiden til at fokusere på at overvinde hindringer for naturlige søvncyklusser og dermed gøre det muligt for effektiviseringsmindede mennesker optimalt at arbejde og sove skiftevis.

Med passion for håndværk

Med passion for håndværk

Ekspertise indenfor søvn.

Ekspertise indenfor søvn.