I fremtiden sover vi på jobben - Jensen Senger

I fremtiden sover vi på jobben

Søvn er et grunnleggende behov som mat og drikke, men i takt med den digitale revolusjonen blir søvnen vår både kortere og dårligere. En ny forskningsrapport viser at søvnrytme vår påvirkes negativt av endringer som digitale enheter har ført med seg, og i fremtiden må vi bli flinkere til å håndtere disse endringene.

På grunn av muligheter for en mobil arbeidsform og fleksibel livsstil, er vi alltid "på" - alltid tilgjengelig - en livsstil som man har advart mot i lang tid. Trøtthet nevnes som en av de nye folkesykdommene i vår tid. I en ny forskningsrapport fra den sveitsiske GDI Gottlieb Duttweiler Institute, ”The future of sleeping – New markets in the always-on society”, som forsker på menneskets forhold til søvn, har man tatt høyde for at en gammel trend er på vei tilbake; vårt søvnløs samfunn fokuserer stadig mer på god søvn igjen.

Fra grunnleggende behov til livsstil

Forskningsrapporten viser at nesten halvparten av målgruppen lengter mer etter en god natts søvn i dag enn for ti år siden. Men hvordan kan et generelt ønske om mer søvn samordnes med dagliglivet i det digitale 24/7 samfunnet?

For det første forutsettes det at oppfatningen av søvn endres fra å være et grunnleggende behov til en livsstil.  Da vil det å måle sin egen søvn bli like naturlig som å investere i en seng og madrass, eller andre produkter som er knyttet til søvn. Å sove mer har blitt et nytt statussymbol og synonymt med ambisjoner, kreativitet og fremgang, mens den tidligere dyrkingen av lite søvn blir sett på som et gammeldags machoideal.

Powernap er tilbake

Powernap er i ferd med å etablere seg som den nye trenden på jobben. Vi har lenge vist at en ettermiddagslur er en effektiv måte å øke effektiviteten på, men for å oppnå bredere aksept, må powernapen også flyttes fra det private til det offentlige rom. Og det kan se det ut til at noe har skjedd siden sovekapsler, søvnmasker og soveputer kan ses på arbeidsplasser, flyplasser og andre offentlige steder.

Viktig forskjell for folkehelsen

For folkehelsen vil det sikkert være svært bra om vi kan bekjempe søvnmangel med offentlige, fleksible tilbud. De som får nok søvn både yter bedre og kan unngå flere sykdommer (hjerteproblemer, høyt blodtrykk, diabetes, etc.). Mest sannsynlig vil arbeidslivsforskning i fremtiden fokusere på hvordan vi kan overvinne hindringer for naturlige søvnsykluser og dermed gjøre det mulig for effektivitets-tenkende mennesker på optimalt vis konsentrere seg om sitt arbeid og hvile vekselvis.

Med lidenskap for håndverk

Med lidenskap for håndverk

Søvnekspertise.

Søvnekspertise.