VAD HÄNDER MED DIN KROPP NÄR DU SOVER FÖR LITE? - Jensen Sängar

VAD HÄNDER MED DIN KROPP NÄR DU SOVER FÖR LITE?

Sömnen är nödvändig både för kroppens återhämtning och för vår mentala hälsa. Men varför prioriterar vi inte sömnen och vad händer egentligen med kroppen när vi inte får sova tillräckligt bra?

Därför sover vi bristfälligt

Sömnstörningar är idag vanligt förekommande och något som behöver tas på allvar.
Att stänga av och somna lätt på kvällarna är svårt för både barn och vuxna. Vi söker uppmärksamhet från våra nätverk och förväntas vara nåbara hela tiden. I det nya så kallade 24-timmarssamhället har gränserna mellan arbete och fritid (inklusive vila) suddats ut, vilket leder till mindre sömn per dygn. Men sömnproblem har även andra orsaker, som ex. stress, osorterade tankar, depression och sjukdom. Eller småbarnsskrik, telefoner och tutande bilar.

Många nackdelar med dålig sömn

När du sover bra sänks hjärtfrekvensen, blodtrycket och kroppstemperaturen samtidigt som andningen går ner i varv. Din kropp slappnar av och eventuella muskelspänningar avtar. Utan sömn kan kroppen däremot inte fungera normalt. På kort sikt försämras ditt tålamod och koncentration samt även minne, inlärning, reaktionsförmåga och kreativitet.

Om din sömn störs systematiskt under en längre tid kan sömnbristen även ge upphov till ett försvagat immunförsvar, viktuppgång (småätandet ökar och ämnesomsättningen försämras), diabetes och hjärt-och-kärlsjukdomar, depression och utmattningssyndrom. Magen kan också sättas ur spel – med en inflammerad tarm och sura uppstötningar som resultat. Det är också vanligt med huvudvärk av migrän eller sömnapné efter en sömnlös natt.

Så mycket sömn behöver du

Det finns ett tydligt samband mellan sömnkvalitet och livslängd och vinsterna i livskvalitet är så beroende av sömnen att den bör ligga långt upp i din prioriteringsordning. Sömnbehovet varierar individuellt men ungefär så här mycket behöver man sova i olika åldrar:

0-1 år: 14-16 timmar
1-3 år: 12-14 timmar
3-9 år: 9-12 timmar
9-14 år: 9-10 timmar
14-18 år: 8-9 timmar
18-30 år: 8 timmar
30-60 år: 7-8 timmar
60-70 år: 6,5-7 timmar
> 70 år: 6-6,5 timmar

Med passion för hantverket

Med passion för hantverket

Sömnexpertis.

Sömnexpertis.