page-liggekomfort-2015

Liggkomfort

Jensens produkter är konstruerade för att ge maximalt stöd och liggkomfort för kroppen. Istället för att hålla fast vid traditionella metoder och material, har Jensen alltid strävat efter att söka den bästa lösningen, vilket också innebär användning av de mest moderna materialen.

Målsättningen att sträva efter den optimala liggkomforten är naturligtvis också drivkraften bakom de innovationer som gett Jensen ett så starkt namn i branschen. Flera nya tryckavlastande material och nya uppbyggnadslösningar har genom åren därför burit vår signatur. Zonindelat fjädersystem är ett av många exempel. Att ytterligare optimera zontänkandet, med stretch i tyget, är ett annat.