page-liggekomfort-2015

Liggekomfort

Jensens produkter er konstruert for å gi kroppen optimal støtte og liggekomfort. Heller enn å konsekvent holde fast ved gamle metoder og materialer, har Jensen alltid bestrebet seg på å finne den beste løsningen, noe som også betyr at vi tar i bruk de mest moderne materialene.

Målet å finne den optimale liggekomforten, er drivkraften bak de innovasjonene som har gitt Jensen et sterkt navn i bransjen. Flere nye trykkavlastende materialer og oppbyggingsløsninger, har opp gjennom årene båret vår signatur. Soneinndelte fjærsystemer er ett av mange eksempler. Ytterligere optimalisering av sonetankegangen, ved bruk av stretchmaterialer, er et annet.