powered-2

POWERED BY JENSEN SLEEP ®

Sömn är en av de viktigaste grundstenarna för hälsa och välmående - och paradoxalt nog en av de mest förbisedda faktorerna. Visste du till exempel att sömn i stor grad påverkar både ditt mentala, fysiska och emotionella mående? Att sömnen reglerar hormonproduktion och därför är en avgörande faktor när det gäller att känna sig känslomässigt stabil. Att den hjälper din kreativitet och förmåga till inlärning. Sömn är rätt och slätt en grundläggande faktor i livet som alltid bör få fokus och prioritet. Detta till trots försummas goda sömnvanor. I stället kontrolleras vi av stress, prestationsångest och konstgjord belysning. För oss på Jensen är det därför alltid viktigt att påminna om och informera om konsekvenserna av dåliga sömnvanor - och hur mycket bättre du och din kropp mår när du har goda sömnrutiner.

SÖMN ÄR NYCKELN TILL ETT SUNT LIV.

Om du upprätthåller en god sömnrytm på 7-9 timmar per natt, från att tidigare ha sovit för lite, kommer du snabbt att märka positiva skillnader. Först och främst kommer det göra att du känner dig bättre känslomässigt, något som kan leda till att du hanterar familjeförhållanden och arbetssituation lättare. Sömn sätts också i samband med minnet. Studier har visat att sömnbrist i stor grad försämrar korttidsminnet, medan god sömn hjälper dig att vara både vaken och klar. Konsekvensen blir att du har lättare att undvika stress och onödiga olyckor. Även ditt utseende kan förbättras om påsarna under ögonen blir ett minne blott.

Sömn har också en långsiktigt positiv effekt på din hälsa. Det är ett klart samband mellan långvarig sömnbrist och ökad risk för psykiska åkommor. Sömnen stärker också ditt immunförsvar och har visat sig reducera risken för infektioner, inflammationer och hjärt- kärlsjukdomar. Dessutom blir kroppen mindre stel och skelettet stärks. Sömn är kort sagt nyckeln till att stiga upp på morgonen och starta en produktiv dag. Varje dag, hela livet.

Vi har alla en biologisk dygnsrytm som ständigt upprepas. Den påverkas av vad vi äter och på vilket sätt vi utsätts för ljus och mörker. Vårt sömnbehov varierar och förändras under hela livet. För den som kämpar med sömnproblem finns det flera tips för att hitta tillbaka till en god sömnrytm. Det är värt det, i den hektiska tid vi lever i där sömn inte prioriteras. Sömn är faktiskt något vi alla bör sätta av tid för, och till och med vara stolta över.

Vänlig mot naturen. Och dig.

Vänlig mot naturen. Och dig.

Expertis

Expertis

MED PASSION FÖR HANTVERKET

MED PASSION FÖR HANTVERKET