Ben

Runda smala ben i blank stål, 18 cm
Runda smala ben i ek, 18 cm
Runda smala ben i matt mässing, 18 cm
Runda smala ben i svart stål, 18 cm
Runda smala ben i vitlaserad, 18 cm
Konade ben White washed ek 14 cm
Konade ben White washed ek 23 cm
Konade ben Ek, 14 cm
Konade ben Ek, 23 cm
Konade ben Svartbetsad, 14 cm
Konade ben Svartbetsad, 23 cm
Runda aluminiumsben, 14 cm
Runda aluminiumsben, 23 cm
Runda smala ben i blank stål, 14 cm
Runda smala ben i ek, 14 cm
Runda smala ben i matt mässing, 14 cm
Runda smala ben i svart stål, 14 cm
Runda smala ben i vitlaserad, 14 cm
Eicon Whitewashed, 14 cm
Eicon Oak, 14 cm
Eicon black, 14 cm
Eicon oak, 18 cm
Eicon black, 18 cm
Eicon whitewashed, 18 cm
Triangel matt mässing, 14 cm
Triangel Aluminium, 14 cm
Triangel polerad svart aluminium, 14 cm
Triangel Pulverlackerad svart aluminium, 14 cm
Stödben (x2)
Laminerad Sockel Svartbetsad, 14 cm
Laminerad Sockel Vit, 14 cm
Mistral sängram Ek, 14 cm
Mistral sängram Svartbetsad, 14 cm
Mistral sängram White washed, 14 cm
Mistral sängram Ek, 23 cm
Mistral sängram Svartbetsad, 23 cm
Mistral sängram White washed, 23 cm