page-ole

It’s not just sleep, it’s Jensen sleep

Søvn er en avgjørende faktor for at vi skal kunne yte maksimalt og nyte livet. Søvn er en forutsetning for liv, en livsviktig tilstand som verken mennesker eller dyr kan overleve mange dager uten. På kort sikt gir dårlig søvn eller søvnmangel konsentrasjonsvansker, humørbelastninger og vi blir trafikkfarlige. På lengre sikt gir det redusert motstandskraft mot sykdom, påskynder aldringsprosessen, tapper oss for energi og gir sosiale konsekvenser. Det er derfor vi på Jensen har arbeidet i over 70 år for å gi mennesker bedre netter.

For å skape den ultimate liggekomforten kreves det kompetanse om kropp og søvn – og det har vi. Siden 1947 har vårt fokus på å skape den beste mulige liggekomforten, vært en drivende kraft. Prosessen ledes av et team produktutviklere, hvor fysioterapeuten vår har en sentral rolle. Teamet vårt jobber kontinuerlig med nye løsninger og forbedringer.

Gjennom vår fysioterapeuts kompetanse sikrer vi at det utvikles produkter som er riktige for kroppen, uavhengig av vekt, høyde, fasong eller hvilken liggestilling som foretrekkes. Produkter som er utformet for å gi maksimal restitusjon, som gir støtte til hele kroppen og gjør deg klar til å møte en ny dag. Vår fysioterapeut er avgjørende i testingen av våre nye senger og er en garantist for at Jensen alltid arbeider for å finne de best tenkelige løsninger for din liggekomfort. For økt profesjonaliteten rundt våre tester samarbeider vi med AHE Instituttet (en del av det statelige sveitsiske institutt for teknologi) som er spesialister innenfor arbeid, helse og ergonomi. Her testes våre senger i forhold til ergonomi, hygiene, sengeklima og holdbarhet. Grunntanken er at alle mennesker sover forskjellig og instituttets kvalitetsstempel fungerer derfor som en garanti for at du skal kunne velge en som seng som passer akkurat til deg.